انکارنی

من در سال 1981 متولد شدم و عاشق حیوانات ، به خصوص ماهی هستم. من عاشق دانستن همه چیز در مورد آنها هستم ، نه تنها نحوه مراقبت از خود ، بلکه همچنین رفتار آنها به عنوان مثال. آنها بسیار کنجکاو هستند و با مراقبت بسیار کم می توانند واقعاً خوشحال شوند.