روزا سانچز

ماهی ها موجودات شگفت انگیزی هستند که می توانید با آنها دنیا را از منظری دیگر ببینید تا جایی که در مورد رفتار آنها چیزهای زیادی یاد بگیرید. دنیای حیوانات به اندازه دنیای انسان جذاب است و بسیاری از آنها به شما عشق ، همراهی ، وفاداری می دهند و بیش از همه به شما می آموزند که برای لحظات زیادی می توانند نفس شما را بگیرند. با این حال ، ما نباید ماهی ها و رفتارهای آنها را فراموش کنیم ، به همین دلیل است که من اینجا هستم ، آماده برای به اشتراک گذاشتن این دنیای شگفت انگیز هستم.