Peixes en perigo de extinción

Peixes en perigo de extinción (II)

Seguiremos falando das distintas especies que están en perigo de extinción, falaremos do peixe gato xigante, do tiburón branco e do salmón chinook.