kev tshaj tawm
tee ntshav yog ib yam kab mob uas tuaj yeem ua kom tuag taus

Ncuav

Txawm hais tias peb pom peb cov ntses hauv cov thoob dej yug ntses, feem ntau muaj kev tiv thaiv, kom deb ntawm cov neeg sawv cev sab nraud, muaj peev xwm tua tsiaj, thiab lwm yam. Ib yam nkaus thiab…