Germán Portillo

מאז שהייתי קטן, תמיד נשביתי בכחול העמוק של האוקיינוס ​​ובחיים שהוא מכיל. התשוקה שלי לאיכות הסביבה ולשימור שלה הובילה אותי ללימודי מדעי הסביבה, החלטה שהרחיבה את הבנתי את המורכבות של מערכות אקולוגיות מימיות ואת החשיבות של שימורן. הפילוסופיה שלי פשוטה: דגים, על אף שנראים לעתים קרובות כקישוטים פשוטים, הם יצורים חיים עם צרכים והתנהגויות מורכבות. אני מאמין בתוקף שניתן להחזיק דגים כחיות מחמד אחראיות, כל עוד מספקים להם סביבה המחקה את בית הגידול הטבעי שלהם הכי קרוב שאפשר. זה כולל לא רק איכות וטמפרטורה של המים, אלא גם מבנה חברתי ותזונה נכונה, ללא לחץ של הישרדות בטבע. עולם הדגים אכן מרתק. עם כל גילוי, אני מרגיש מחויב יותר למשימה שלי לחלוק את הפלא והידע הזה עם העולם.