გერმანული პორტილო

გარემოსდაცვითი მეცნიერების შესწავლამ განსხვავებული შეხედულება მომცა ცხოველებზე და მათ მოვლაზე. მე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ფიქრობს, რომ შეგიძლია თევზი გყავდეს შინაურ ცხოველად, სანამ მათ გარკვეული ზრუნვა ექნებათ ისე, რომ მათი საცხოვრებელი პირობები ისეთივე ეკოსისტემების მსგავსი იყოს, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობის გარეშე, რომ ისინი უნდა გადარჩნენ და ეძებონ საკვები. თევზის სამყარო მომხიბლავია და ჩემთან ერთად შეძლებთ ყველაფერი აღმოაჩინოთ მასზე.

გერმან პორტილომ 156 წლის თებერვლიდან დაწერა 2017 სტატია