რა არის ბიოტოპის აკვარიუმი?

ბიოტოპის აკვარიუმი არის ის, რომელშიც ჩვენ ვიქმნით ეკოსისტემას ისე, რომ თევზებსაც და მცენარეებსაც შეუძლიათ ზრდა და ...

სარეკლამო

სიფრთხილის ზომები აკვარიუმის გაფორმებისას

დეკორაციისას და ელემენტების ჩათვლით, რომლებიც აკვარიუმის ჰაბიტატის შემადგენელი ნაწილი იქნება, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ...