განსხვავებები მამრობითი და მდედრობითი guppy

როდესაც ჩვენ დავიწყებთ აკვარიუმს და ჩვენ თევზს ვაცნობთ შიგნით, ძალიან ხშირია თევზის გუპი have.

სარეკლამო

ყველაზე გავრცელებული guppy დაავადებები და ბაქტერიები

არსებობს მრავალი დაავადება და ბაქტერია, რომლებსაც guppies შეუძლიათ შეუკავონ, თუმცა არსებობს რამდენიმე პროცესი, ყველაზე გავრცელებული ...

დაავადების სიმპტომები გუპისში

გუპი თევზი არ არის განთავისუფლებული დაავადებებისგან, ისინი მათ ისევე განიცდიან, როგორც დანარჩენი ცოცხალი არსებები და მათ ...

PH გასათვალისწინებელია guppy თევზისთვის

გუპის თევზები იმ ეგზოტიკურ სახეობებს შორისაა, რომელთა მოვლა ძალიან მარტივია და ყველაზე მოთხოვნადია, თუმცა მათ ასევე შეუძლიათ ...