სიბრმავე კუებში

იმ დაავადებების უმრავლესობა, რომლებსაც ეს ცხოველები განიცდიან, გამოწვეულია გარემოს ნაკლოვანებებით, რამაც შეიძლება ...

რჩევები სახლში კუს ჰაბიტატის დასამზადებლად

ბევრ ადამიანს, იმის ნაცვლად, რომ ჰყავდეს ძაღლები, კატები ან სხვა სახის შინაური ცხოველები, ურჩევნია კუები ჰქონდეს სახლში, რადგან ...

სარეკლამო

კუების ცნობისმოყვარეობა

როგორც ყველამ ვიცით, ან, როგორც მინიმუმ, შევამჩნევდით, რამდენიმე ცხოველს აქვს სიმშვიდე და მოთმინება, რომ ...