ណាតាលីយ៉ាសេរ៉ូហ្សូ

ខ្ញុំចូលចិត្តហែលទឹកនិងហែលទឹកសមុទ្រនៅពេលដែលគ្មានចាហួយត្រី។ ត្រីឆ្លាមស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅសមុទ្រដែលខ្ញុំចូលចិត្តពួកគេគួរឱ្យស្រឡាញ់ណាស់! ហើយពួកគេសម្លាប់មនុស្សតិចជាងដូង!

Natalia Cerezo បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០២១