German Portillo

Курчап турган чөйрөнү коргоо илимин изилдөө мага жаныбарларга жана алардын камкордугуна башкача көз карашта болду. Балыктарды жашоо шарты табигый экосистемасына окшош кылып, бирок тирүү калбай, тамак издешибиз керек деп бир аз кам көргөндө гана, аларды үй жаныбарлары катары багууга болот деп ойлогондордун биримин. Балыктар дүйнөсү көз жоосун алат жана мени менен бирге сиз ал жөнүндө баарын таба аласыз.