Жашыл балыр

Жашыл балыр

Мурунку макалаларда кызыл балырларды терең карап чыктык. Бүгүн биз ага байланыштуу дагы бир макаланы сунуштайбыз. Бул учурда…

рекламалоо
Java moss

Java moss

Бүгүн биз аквариумдарда кеңири колдонулган өсүмдүк жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул Java мүкү. Сиздин атыңыз…

аквариумдарды кооздоо үчүн амбулия

Амбулия

Биздин балыктар үчүн жасалгалоо жана жашоо чөйрөсүн түзүү үчүн биз жасалма жана табигый өсүмдүктөрдү колдоно алабыз. By ...