Siphoning ປະກອບດ້ວຍການເຮັດຄວາມສະອາດທາງລຸ່ມຂອງຕູ້ປາໂດຍການດູດຸ່ນ

siphoner ຕູ້ປາ

siphoner ຕູ້ປາແມ່ນເຄື່ອງມືພື້ນຖານອີກອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະສາມາດດໍາເນີນການບໍາລຸງຮັກສາຕູ້ປາຂອງພວກເຮົາແລະ ...