Natalia Cherry

ຂ້ອຍມັກ ດຳ ນ້ ຳ ດຳ ນ້ ຳ ແລະລອຍຢູ່ໃນທະເລເມື່ອບໍ່ມີແມວ. ໃນບັນດາຜູ້ອາໃສຢູ່ໃນທະເລທີ່ຂ້ອຍມັກແມ່ນປາສະຫລາມ, ພວກມັນ ໜ້າ ຮັກຫຼາຍ! ແລະເຂົາເຈົ້າຂ້າຄົນ ໜ້ອຍ ກ່ວາonາກພ້າວ!