ສາທາລະນະ
ໂລກຫອນໄກ່ເປັນພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ

Dropsy

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນປາຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຕູ້ປາ, ໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຫ່າງຈາກຕົວແທນຈາກພາຍນອກ, ຜູ້ລ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະອື່ນໆ. ເກີນໄປ…

ພະຍາດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມັກພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ

ມີຫລາຍພະຍາດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ guppies ສາມາດເຮັດສັນຍາໄດ້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນກໍ່ມີຫລາຍຂະບວນການ, ເຊິ່ງມັກພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ...