Viviana Saldarriaga

Kolombiana aho, tia biby amin'ny ankapobeny ary trondro manokana. Tiako ny mahalala ireo karazany isan-karazany, ary mianatra mikarakara azy ireo arak'izay azoko atao ary fantatro mba hitazomana azy ireo ho salama sy ho sambatra, satria ny trondro, na dia kely aza, dia mila fikarakarana tsara.