प्रचार

एक्वैरियममा सही प्रकाश

यो एक्वैरियममा प्रकाशको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी यदि हामीसँग बोटबिरुवा छ भने, ताकि ...

आफ्नै एक्वेरियम बनाउनुहोस्

जब एक्वैरियम छनौट गर्दा हामी सधैं थाहा पाउँदैनौं कि कुन प्रकारको हाम्रो आवश्यकताहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ। हो ...

सजावटी तत्वहरू: एक्वेरियममा चट्टान र ढु stones्गा

ढु r्गा र ढु stones्गा जस्ता सजावटी तत्त्वहरू, आँखालाई खुशी पार्नु पर्छ र उपयुक्त हुनै पर्छ ...

तपाईंको आफ्नै साल्टवाटर एक्वेरियम निर्माण गर्दै

हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसक्यौं, ती मानिसहरु जो एक एक्वेरिस्टको आत्मा छन्, को एक अनिवार्य प्रश्न हो, कसरी ...

चुनाको पत्थरको साथ एक्वेरियम सजावट

हामीले पहिले देख्यौं, यद्यपि धेरै मानिसहरूले यसलाई विश्वास गर्दैनन्, एक्वैरियममा सजावट ... को एक महत्त्वपूर्ण अंश हो।