Tysk Portillo

Å studere miljøvitenskap ga meg et annet syn på dyr og deres omsorg. Jeg er en av dem som tror at du kan ha fisk som kjæledyr, så lenge de blir gitt litt forsiktighet slik at levekårene deres er like de naturlige økosystemene, men uten det handicap at de må overleve og søke etter mat. Fiskenes verden er fascinerende, og hos meg vil du kunne oppdage alt om det.