Carlos Garrido

Od najútlejšieho detstva ma vždy fascinoval rozľahlý a tajomný podmorský svet. Moja láska k prírode a najmä k bytostiam, ktoré obývajú vodné hlbiny, rástla so mnou. Ryby svojou rozmanitosťou tvarov, farieb a správania zaujali moju predstavivosť a podnietili moju neúnavnú zvedavosť. Ako redaktor špecializujúci sa na ichtyológiu, odbor zoológie, ktorý študuje ryby, som svoju kariéru zasvätil skúmaniu a odhaľovaniu tajomstiev týchto fascinujúcich tvorov. Naučil som sa, že hoci sa niektoré ryby môžu zdať vzdialené a rezervované, v skutočnosti majú bohatý spoločenský a komunikatívny život. Ich pozorným pozorovaním možno objaviť svet zložitých interakcií a správania, ktoré odrážajú inteligenciu a prispôsobivosť týchto zvierat. Vždy som sa zameriaval na pohodu rýb v ich prirodzenom prostredí aj v kontrolovanom prostredí, ako sú akváriá. Zdieľam svoje poznatky o tom, ako pre nich vytvoriť zdravé prostredie a zabezpečiť im všetko, čo potrebujú, aby prosperovali: od kvality vody po správnu výživu a stimuláciu životného prostredia.

Carlos Garrido od decembra 20 napísal 2016 článkov