Viviana Saldarriaga

Ini ndiri Colombian, anoda mhuka mune zvese uye hove kunyanya. Ndinoda kuziva mhando dzakasiyana, uye kudzidza kudzichengeta nepandinogona napo uye ndinoziva kuitira kuti dzirambe dziine hutano uye dzinofara, sezvo hove, kunyange dziri diki, dzichida kuchengetwa kuti dzive noutano.