Germán Portillo

Sedan jag var liten har jag alltid varit fängslad av havets djupblå och det liv som finns i det. Min passion för miljön och dess bevarande ledde mig till att studera miljövetenskap, ett beslut som utökade min förståelse för komplexiteten hos akvatiska ekosystem och vikten av att bevara dem. Min filosofi är enkel: fiskar, även om de ofta ses som enkla dekorationer, är levande varelser med komplexa behov och beteenden. Jag är övertygad om att fiskar kan hållas som ansvarsfulla husdjur, så länge de får en miljö som efterliknar deras naturliga livsmiljö så nära som möjligt. Detta inkluderar inte bara vattenkvalitet och temperatur, utan också social struktur och rätt kost, utan stressen med att överleva i det vilda. Fiskens värld är verkligen fascinerande. Med varje upptäckt känner jag mig mer engagerad i mitt uppdrag att dela detta under och denna kunskap med världen.

Germán Portillo har skrivit 156 artiklar sedan februari 2017