Jätte sötvattensräka

Sötvattensräkor är mycket lätta att hålla i akvariet, även om de inte alltid är lätta att hitta.

Spindelkrabba

Spindelkrabba

Precis som det finns ryggradslösa ryggradslösa djur kan vi också hitta ryggradslösa djur i saltvatten, eftersom vi i det här fallet kommer se den karibiska spindelkrabban.

Ram's Horn Snail

Ram's Horn Snail

När vi bestämmer oss för att ha ett akvarium, dessutom de peces, kan vi också komma in i andra typer av djur, som en snigel, sötvattensryggradslösa djur

Sötvattensnigel

Sötvattensnigel

När vi har ett akvarium hemma måste vi inte bara tänka på fisk och växter, vi måste också ta hänsyn till ryggradslösa djur som snigeln