தெளிவான நீரில் நீந்தும் மீன்

மீன்வள நீர் தெளிப்பான்

தண்ணீரை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும், அந்த உணர்வு இல்லாமல் இருக்கவும் ஒரு மீன் வாட்டர் கிளாரிஃபையர் ஒரு சிறந்த உதவியாக இருக்கிறது.

உங்கள் மீனின் ஆரோக்கியத்திற்கு தண்ணீரை பரிசோதிப்பது அவசியம்

மீன் சோதனை

மீன்வள சோதனைகள் பரிந்துரைக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், நீரின் தரத்தை பராமரிக்க கட்டாயமாக கருதலாம்...

விளம்பர
கண்கவர் சிவப்பு நீருக்கடியில் தாவரங்கள்

மீன்வளங்களுக்கான CO2

மீன்வளங்களுக்கான CO2 மிகவும் சிக்கலான தலைப்பு மற்றும் மிகவும் தேவைப்படும் மீன்வளர்களுக்கு மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில்...

நீங்கள் எத்தனை மீன்களைப் பொருத்த முடியும் என்பதை அறிய கீழே எவ்வளவு சரளை வைக்கப் போகிறீர்கள் என்பதைக் கணக்கிட வேண்டும்

முழு மீன்வளம்

முழுமையான மீன்வளக் கருவிகள் தொடங்குவதற்கு ஏற்றவை, அதாவது மீன் மற்றும் உலக ரசிகர்களுக்கு...

சரியான வெப்பநிலையில் தண்ணீர் இருப்பது முக்கியம்

மீன் விசிறி

நாம் ஏற்கனவே பல சந்தர்ப்பங்களில் கூறியுள்ளோம், மிகவும் கடினமானது, அதே போல் மிகவும் முக்கியமானது, அது வரும்போது ...

சிஃபோனிங் என்பது மீன்வளத்தின் அடிப்பகுதியை வெற்றிடமாக்குவதன் மூலம் சுத்தம் செய்வதாகும்

மீன் சிஃபோனர்

மீன்வளம் சைஃபோனர் என்பது எங்கள் மீன்வளத்தை பராமரிப்பதற்கான மற்றொரு அடிப்படை கருவியாகும்.

மீன்வளங்களுக்கு வெப்பமானிகள் அவசியம்

மீன் வெப்பமானி

மீன் வெப்பமானி என்பது மீன் வெப்பநிலையை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த உதவும் அடிப்படைக் கருவியாகும். அதனால்...