อิลเดฟอนโซ โกเมซ

รักปลามานานแล้ว ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็น หวานหรือเค็ม ล้วนมีลักษณะและวิถีความเป็นอยู่ที่ฉันหลงใหล การบอกทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับปลาเป็นสิ่งที่ฉันชอบจริงๆ

Ildefonso Gómez เขียนบทความแล้ว 16 บทความตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013