Portillo ของเยอรมัน

การศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทำให้ฉันมีมุมมองเกี่ยวกับสัตว์และการดูแลสัตว์ที่แตกต่างกัน ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าปลาสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ ตราบใดที่พวกมันได้รับการดูแลเพื่อให้สภาพความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับระบบนิเวศตามธรรมชาติของพวกมัน แต่ไม่มีความพิการที่พวกมันจะต้องอยู่รอดและหาอาหาร โลกของปลานั้นน่าหลงใหลและกับฉัน คุณจะสามารถค้นพบทุกสิ่งเกี่ยวกับมันได้

Germán Portillo เขียนบทความ 156 บทความตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017