advertising

Pulang isda ng lapis

Ang isa sa mga pinaka-espesyal na katangian ng pulang lapis na isda ay ang kulay nito. Tulad ng tatlong madilim na pahalang na guhit...