advertising
Ang dropsy ay isang sakit na nagbabanta sa buhay

Dropsy

Bagaman nakikita namin ang aming isda sa aquarium, sa pangkalahatan ay protektado, malayo sa mga panlabas na ahente, mga posibleng mandaraya, atbp. Masyadong…