Viviana Saldarriaga

Ako ay taga-Colombia at ang aking pagkahilig para sa buhay na tubig ay tinukoy ang aking propesyonal at personal na landas. Simula bata pa lang ako ay nabighani na ako sa mga matikas at misteryosong nilalang na dumausdos sa ilalim ng tubig na may biyayang tila galing sa ibang mundo. Ang pagkahumaling na iyon ay naging pag-ibig, isang pagmamahal sa mga hayop sa pangkalahatan, ngunit para sa isda sa partikular. Sa aking tahanan, ang bawat aquarium ay isang maingat na balanseng ecosystem kung saan maaaring umunlad ang mga isda. Sinisikap kong tiyakin na ang bawat isda ay tumatanggap ng sapat na nutrisyon, pinagyayamang tirahan, at ang pangangalagang medikal na kinakailangan upang maiwasan ang sakit. Ang pagbabahagi ng kaalamang ito ay bahagi ng aking pangako sa buhay sa tubig; Samakatuwid, nagsusulat ako at nagtuturo sa iba tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatiling malusog at masaya ang ating mga kaibigan sa tubig.

Viviana Saldarriaga ay nagsulat ng 77 artikulo mula noong Disyembre 2011