Hải quỳ

Mọi thứ bạn cần biết về hải quỳ

Tìm hiểu sâu về đặc điểm sinh học và cách sống của hải quỳ. Bạn có muốn biết chúng sinh sản như thế nào và tại sao chúng lại trở nên quan trọng như vậy không?

Ốc hồng hoặc ốc hoàng hậu

Ốc hoàng hậu hay ốc hoàng hậu, có tên khoa học là ốc sên strombus, thuộc họ Strombidae, là một loài ốc lớn ăn được.

Tôm càng xanh

Tôm nước ngọt rất dễ nuôi trong bể, mặc dù không phải lúc nào chúng cũng dễ kiếm.

Cua nhện

Cua nhện

Cũng giống như động vật không xương sống nước ngọt, chúng ta cũng có thể tìm thấy động vật không xương sống nước mặn, như trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy loài cua nhện Caribe.

Ram's Horn Snail

Ram's Horn Snail

Khi chúng ta quyết định có một bể thủy sinh, ngoài cá, chúng ta cũng có thể nhập các loại động vật khác như ốc hương, động vật không xương sống nước ngọt.

Ốc nước ngọt

Ốc nước ngọt

Khi chúng ta có một bể cá tại nhà, chúng ta không chỉ nghĩ đến cá và thực vật, chúng ta còn phải tính đến các động vật không xương sống như ốc