Natalia Cherry

Tôi thích lặn với ống thở và bơi ở biển khi không có sứa. Cá mập là một trong những cư dân biển yêu thích của tôi, chúng rất dễ thương! Và chúng giết ít người hơn nhiều so với dừa!

Natalia Cerezo đã viết 14 bài báo kể từ tháng 2021 năm XNUMX