Ildefonso Gomez

Tôi đã yêu cá từ lâu. Dù nóng hay lạnh, ngọt hay mặn, chúng đều có những đặc điểm và cách thức mà tôi thấy hấp dẫn. Kể tất cả những gì tôi biết về cá là điều tôi thực sự thích thú.