Bể cá nhỏ

Bể cá nhỏ

Có nhiều loại bể cá khác nhau được sử dụng để chứa số lượng lớn hơn hoặc ít hơn de peces. Hôm nay chúng ta nói về ...

quảng cáo
máy tạo oxy hồ cá

Máy tạo oxy hồ cá

Khi mua bể cá, chúng ta phải tính đến nhiều khía cạnh khác nhau trước khi bắt đầu sử dụng nó, vì những động vật này yêu cầu...

Màn hình LED hồ cá

Màn hình LED hồ cá

Khi bắt đầu bước vào thế giới thú chơi cá cảnh, chúng ta cũng phải tính đến việc tiết kiệm năng lượng. Màn hình LED cho bể cá...

bể cá tốt nhất

Hồ cá

Khi chúng ta bước vào thế giới thú chơi cá cảnh, điều cần thiết là phải có một bể cá tốt cho phép chúng ta có những...

Staurogyne Rubescens thường phát triển 5-6 cm

Cây thủy sinh

Khi bạn có một bể cá, bạn phải quyết định loại cây nào bạn sẽ đặt trong đó vì vẻ đẹp của nó và...