Một số loài cá nhiệt đới nước ngọt

Cá nhiệt đới

Nhìn chung, việc chăm sóc cá trong bể cá tương đối đơn giản. Tùy thuộc vào từng loài, môi trường sống tự nhiên và...

quảng cáo
Cá có trí nhớ tốt

Cá có trí nhớ tốt

Qua nhiều năm, một huyền thoại sai lầm đã được tạo ra, trong đó người ta tin rằng cá có...