Carlos Garrido

Ukususela ebuntwaneni bam, bendisoloko ndinomdla kumhlaba omkhulu omangalisayo ongaphantsi kwamanzi. Uthando lwam ngendalo kwaye, ngokukodwa, kwizidalwa ezihlala emanzini anzulu, lukhulile kunye nam. Iintlanzi, ngokwahlukana kweemilo, imibala kunye nokuziphatha, ziye zayithimba intelekelelo yam kwaye yavuselela umdla wam wokufuna ukwazi. Njengomhleli ogxile kwi-ichthyology, isebe lezoology elifunda iintlanzi, ndizinikele kumsebenzi wam wokuphonononga kunye nokutyhila iimfihlo zezi zidalwa zinomdla. Ndiye ndafunda ukuba nangona ezinye iintlanzi zisenokubonakala zikude yaye zigcinelwe bucala, eneneni zinobomi obanelisayo bentlalontle nobonxibelelwano. Ngokuziqwalasela ngokucokisekileyo, umntu unokufumanisa ihlabathi lentsebenziswano entsonkothileyo kunye nokuziphatha okubonisa ubukrelekrele kunye nokuguquguquka kwezi zilwanyana. Ugxininiso lwam beluhlala lusempilweni yeentlanzi, kwindawo yazo yendalo kunye nakwiindawo ezilawulwayo ezinje nge-aquariums. Ndabelana ngolwazi lwam malunga nendlela yokudala indawo enempilo kubo, ndiqinisekisa ukuba banakho konke abakufunayo ukuze baphumelele: ukusuka kumgangatho wamanzi ukuya kwisondlo esifanelekileyo kunye nokukhuthazwa kwendalo.