UViviana Saldarriaga

NdingumColombia, umthandi wezilwanyana ngokubanzi kunye nentlanzi ngokukodwa. Ndiyakuthanda ukwazi iintlobo ezahlukeneyo, kwaye ndifunda ukuzikhathalela kangangoko ndinako kwaye ndiyazi ukuze ndizigcine zisempilweni kwaye zonwabile, kuba iintlanzi, nangona zincinci, zifuna ukhathalelo ukuze zilunge.

UViviana Saldarriaga ubhale amanqaku angama-77 ukusukela ngoDisemba 2011