UViviana Saldarriaga

NgingumColombia, umthandi wezilwane ngokujwayelekile futhi ikakhulukazi izinhlanzi. Ngiyathanda ukwazi izinhlobo ezahlukahlukene, futhi ngifunda ukuzinakekela ngokusemandleni ami futhi ngiyazi ukuze ngizigcine ziphilile futhi zijabule, ngoba izinhlanzi, yize zincane, zidinga ukunakekelwa ukuze ziphile.

UViviana Saldarriaga ubhale izindatshana ezingama-77 kusukela ngoDisemba 2011