Το Siphoning συνίσταται στον καθαρισμό του πυθμένα του ενυδρείου με ηλεκτρική σκούπα

Σιφόνι ενυδρείου

Ένα σιφόνι ενυδρείου είναι ένα άλλο από τα βασικά εργαλεία για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη συντήρηση του ενυδρείου μας και ...