અદભૂત લાલ પાણીની અંદરના છોડ

માછલીઘર માટે CO2

માછલીઘર માટે CO2 એ ખૂબ જ નાનો ટુકડો ધરાવતો વિષય છે અને માત્ર સૌથી વધુ માંગ કરનારા એક્વેરિસ્ટ્સ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે ...

માછલીઘરની સજાવટ તરીકે ફિહગુરા

માછલીઘરને સજાવટના 6 વિચારો

ત્યાં ઘણી સજાવટ છે જે માછલીઘરને સુશોભિત કરવા માટે ઉત્તમ વિચારો છે, ખડકો અથવા લાકડીઓથી ક્લાસિક આકૃતિઓ સુધી ...