Portillo của Đức

Nghiên cứu khoa học môi trường đã cho tôi một cái nhìn khác về động vật và cách chăm sóc chúng. Tôi là một trong những người nghĩ rằng cá có thể được nuôi làm thú cưng, miễn là chúng được chăm sóc cẩn thận để điều kiện sống của chúng giống với hệ sinh thái tự nhiên của chúng, nhưng không có khuyết tật là chúng phải tồn tại và tìm kiếm thức ăn. Thế giới của cá thật hấp dẫn và với tôi, bạn sẽ có thể khám phá mọi thứ về nó.

Germán Portillo đã viết 156 bài báo kể từ tháng 2017 năm XNUMX