ukupapashwa
Ukudakumba sisifo esisongela ubomi

Uwisa

Nangona sibona iintlanzi zethu kwi-aquarium, zikhuselwe ngokubanzi, kude neearhente zangaphandle, amarhamncwa anokubakho, njl. Kwakhona...

IiParasites kwiTetra

Eyona pathologies ibalulekileyo i-tetra fish inokubandezeleka zizifunxi-gazi. Ingakumbi i-parasite eyaziwa ngokuba yiPleistophora...