Ếch bơi

Động vật lưỡng cư

Động vật lưỡng cư là động vật có xương sống có đặc điểm là có da trần, không có vảy. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích...

động vật lưỡng cư độc

Lưỡng cư độc

Trong tự nhiên có nhiều cơ chế khác nhau để thích nghi với môi trường. Có những loài rất giỏi ngụy trang, có những loài...

quảng cáo