aquaponics

Mga Aquaponic

Ang Aquaponics ay isang sistema na pinagsasama ang mga katangian ng paglilinang de peces mula sa tradisyonal na paraan ng aquaculture kasama ang...

advertising

Live feed para sa isda

Ang tamang kalusugan ng isda ay nakasalalay sa pagkakaroon ng magandang diyeta. Sa ngayon, mayroon tayong hindi mabilang na mga mapagkukunan upang...