Tîm golygyddol

O bysgod yn wefan sy'n perthyn i AB Internet, sy'n arbenigo yn y gwahanol fridiau o bysgod sy'n bodoli yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnynt. Os ydych chi eisiau dysgu sut i ofalu amdanyn nhw'n gywir, byddwn ni'n eich dysgu sut i wneud hynny fel y gallwch chi fwynhau acwaria fel erioed o'r blaen. Ydych chi'n mynd i'w fethu?

Mae tîm golygyddol De Peces yn cynnwys tîm o wir selogion pysgod, a fydd bob amser yn cynnig y cyngor gorau i chi fel y gallwch chi gymryd y gofal gorau posibl ohonyn nhw. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cwblhewch y ffurflen ganlynol a byddwn yn cysylltu â chi.

Cyhoeddwyr

 • Portillo Almaeneg

  Rhoddodd astudio gwyddor yr amgylchedd olwg wahanol i mi ar anifeiliaid a'u gofal. Rwy'n un o'r rhai sy'n meddwl y gallwch gael pysgod fel anifeiliaid anwes, cyn belled â'u bod yn cael rhywfaint o ofal fel bod eu hamodau byw yr un mor debyg i'w hecosystemau naturiol, ond heb yr anfantais y mae'n rhaid iddynt oroesi a chwilio am fwyd. Mae byd pysgod yn hynod ddiddorol a gyda mi byddwch chi'n gallu darganfod popeth amdano.

Cyn olygyddion

 • viviana saldarriaga

  Colombia ydw i, yn hoff o anifeiliaid yn gyffredinol ac yn pysgota yn benodol. Rwyf wrth fy modd yn adnabod y gwahanol fridiau, ac yn dysgu gofalu amdanynt orau ag y gallaf ac rwy'n gwybod er mwyn eu cadw'n iach ac yn hapus, gan fod pysgod, er eu bod yn fach, angen gofal i fod yn iach.

 • rhosyn sanchez

  Pysgod yw'r creaduriaid rhyfeddol hynny y gallwch chi weld y byd gyda nhw o safbwynt arall i'r pwynt o ddysgu llawer am eu hymddygiad. Mae'r byd anifeiliaid yr un mor ddiddorol â'r byd dynol ac mae llawer ohonyn nhw'n rhoi cariad, cwmni, ffyddlondeb i chi ac yn anad dim maen nhw'n eich dysgu y gallan nhw dynnu'ch anadl am lawer o eiliadau. Fodd bynnag, rhaid inni beidio ag anghofio'r pysgod a'u hymddygiad, dyna pam yr wyf yma, yn barod i rannu'r byd rhyfeddol hwn. Ydych chi'n cofrestru?

 • Carlos Garrido

  Yn angerddol am natur a byd yr anifeiliaid, rwyf wrth fy modd yn dysgu ac yn dweud pethau newydd am bysgod, anifeiliaid a all fod yn anodd dod o hyd iddynt, ond hefyd yn gymdeithasol. Ac os ydych chi'n gwybod sut i'w trin, bydd eich pysgod yn sicr o fod yn iawn am oes.

 • Ildefonso Gomez

  Rwyf wedi caru pysgod ers amser maith. Boed yn boeth neu'n oer, yn felys neu'n hallt, mae gan bob un ohonynt nodweddion a ffordd o fod yn hynod ddiddorol i mi. Mae dweud popeth rydw i'n ei wybod am bysgod yn rhywbeth rydw i wir yn ei fwynhau.

 • Natalia Cherry

  Rwy'n hoffi snorkel a nofio yn y môr pan nad oes slefrod môr. Mae siarcod ymhlith fy hoff drigolion morol, maen nhw mor giwt! Ac maen nhw'n lladd llawer llai o bobl na chnau coco!

 • Maria

  Rwy'n mwynhau ysgrifennu am anifeiliaid ac rwy'n chwilfrydig iawn am fyd pysgod, sy'n fy arwain at ymchwil ac eisiau rhannu fy ngwybodaeth amdanynt.

 • incarni

  Cefais fy ngeni ym 1981 ac rwy'n caru anifeiliaid, yn enwedig pysgod. Rwyf wrth fy modd yn gwybod popeth amdanynt, nid yn unig sut y maent yn gofalu amdanynt eu hunain, ond hefyd sut mae eu hymddygiad er enghraifft. Maent yn chwilfrydig iawn, a chydag ychydig iawn o ofal gallant fod yn hapus iawn.