ناتالیا سرزو

من دوست دارم وقتی دریایی وجود ندارد ، در دریا شنا کنم و شنا کنم. در میان ساکنان دریایی مورد علاقه من کوسه ها هستند ، آنها بسیار زیبا هستند! و آنها بسیار کمتر از نارگیل را می کشند!