Viviana Saldarriaga: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Kuv yog Colombian, yog tus hlub cov tsiaj hauv feem ntau thiab cov ntses hauv kev tshwj xeeb. Kuv nyiam paub txog cov tsiaj sib txawv, thiab kawm saib xyuas lawv kom zoo tshaj plaws Kuv tuaj yeem thiab kuv paub txhawm rau ua kom lawv muaj kev noj qab haus huv thiab zoo siab, txij li ntses, txawm hais tias me me, xav tau kev saib xyuas kom zoo.