საცურაო ბაყაყი

ამფიბიები

ამფიბიები ხერხემლიან ცხოველებს წარმოადგენენ, რომლებიც ხასიათდებიან შიშველი კანით, სასწორის გარეშე. ამ სტატიაში ჩვენ ავუხსნით ...

შხამიანი ამფიბიები

შხამიანი ამფიბიები

ბუნებაში არსებობს გარემოსთან ადაპტაციის სხვადასხვა მექანიზმი. არსებობს სახეობები, რომლებიც შენიღბვის ექსპერტები არიან, სხვები, რომლებიც, ...

სარეკლამო

ტერარიუმის ტიპები: ტროპიკული ტერარიუმი

როდესაც გვყავს შინაური ცხოველი, მაგალითად კუს ან ბაყაყი, მნიშვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ ისინი ...

კატეგორიის მაჩვენებლები